•                                
  • 2
  • 1
  • 3
  • 4

Tábory pro všechny

Naše cíle:

- poskytnout možnost doopravdy všem
- učíme děti eliminovat a účinně odstraňovat bariéry a předsudky ve společnosti
- začlenit všechny děti do kolektivu – bohaté – chudé – křesťany – muslimy – vegetariány – atd.
- naučit děti žít více v souladu s přírodou => učení třídění a nakládání s odpadem
- v neposlední řadě děti vzdělávat zábavnou formou hry
    - edukativní poobědové klidy – „Anglický poledňák“ – „Hrátky s mapou“ – „Tábornické dovednosti“
    - v roce 2015 => Putování po Africe s Emilem Holubem poznávání zemí a jejich zvyků, každodenní činnost vložena do tematických her (lov antilop, výstup na        
    Kilimandžáro), zároveň spojeno s jízdou žlutých trabantů (poslední nástup ve žlutém trabantu)
    - v roce 2016 => putováním po Latinské Americe § hledání pramenů Amazonky (po stopách Corteze, opět navázání na cestu žlutých trabantů
- 2016 - 5 táborových pobytů FOD Klokánek
- 2017 - 11 táborových pobytů FOD Klokánek, 2 pobyty DD
- 2018 - 12 táborových pobytů FOD Klokánek, 2 pobyty do rodin s dětmi, které s námi byly na táboře jako ohrožené děti z FOD (následná péče v rámci projektu)
- 2019 - 10 věnovaných pobytů FOD Klokánek, DD a do rodin, navíc započata spolupráce s širokým okruhem dětských organizací s nabídkou 1 tábor zaplatíš a druhý dostaneš zdarma 
- 2020 - 11 věnovaných pobytů FOD Klokánek, DD a také nově nabídnuto 30 míst na pobytových a 15 míst na příměstských táborech Matkám a otcům samoživitelům (Svobodné matky z.s., atp.) - využito cca 15 těchto míst za polovinu ceny   
- 2021 - 5 věnovaných pobytů FOD Klokánek, ze sociálně slabých rodin a 30 míst za zvýhodněnou cenu pro dětské organizace(všechny pobyty uplatněny), ve spolupráci s UK v Praze uspořádání letních kempů s doučováním pro 400 dětí - pro každé dítě zdarma
- 2022 - 10 uskutečněných pobytů s FOD Klokánek, celkem 6 míst pro děti z vytipovaných sociálně slabých rodin (snížená cena / zdarma)

Naplňování cílů na táborech:

Pobytové tábory:
> udržet díky sponzorům příznivou cenu
> začlenit děti se specifickými stravovacími potřebami - diabetici, vegetariáni, děti s Crohnovou nemocí
> začlenit děti z menšin: Romové, sociálně znevýhodnění, děti z muslimských a křesťanských rodin
> vzdělávat prostřednictvím her
> věnovat 10-20 poukazů na tábor do dětských domovů a Klokánků => možnost i pro ty, kteří nemají dostatečné finanční zázemí
> začlenit děti s tělesnou poruchou – sluchově postižení
> provádět ekologickou osvětu např. táborová spolupráce s Ekokomem.
Příměstské tábory:
- ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
- vzdělávání prostřednictvím her
- učíme děti najít a eliminovat překážky ve společnosti
Personální zajištění:
- hlavní vedoucí s akreditovaným certifikátem MŠMT
- zdravotníci s kurzem zdravotníka zotavovacích akcí
- pravidelně doškolovaní oddíloví vedoucí

Shrnutí projektu:

Chceme nabízet tábory všem bez rozdílu, a pomáhat tak vytvářet z dlouhodobého hlediska nexenofobní společnost, plnou lidí vážících si přátelství a mezilidských vztahů, uznání přírody a přírodních zdrojů, a znajících hodnotu života každého z Nás. A to se nám zatím daří a díky další pomoci můžeme toto vše provést ve větším měřítku, a ovlivnit tak mnoho životů.

                                                        "To nejcenější co rodiče mají, jsou jejich děti." RB

Co chceme dál dělat a jaká pomoc by se nám od Vás hodila..?

- rádi bychom se více propagovali, pokud nám pomůžete s jakoukoliv propagací (web, letáčky, noviny), budeme rádi
- chceme rozdat více táborů – pokud dostaneme finanční pomoc, určitě ji využijeme k rozdání voucherů na tábor
- chceme ucelit nabídku, zakoupit tedy tee-pee - i zde by Vaše finanční podpora byla ku prospěchu věci
- rádi bychom rozmístili po našich horách, chráněných krajinných oblastech i národních parcích altánky, lavičky, herní koutky, informační cedule – proto finanční či materiální pomoc vítána
- v neposlední řadě trvanlivé potraviny (bonbony, sušenky) či hračky a hry rádi přijmeme a využijeme na táborech
- jako zpětnou vazbu Vám můžeme nabídnou poukazy, které naše sdružení nabízí, propagaci jak na webu, tak na našich tištěných materiálech či fotkách a určitě bychom byli rádi, kdyby se i naše řady rozrostly, třeba právě o Vás

 
      Tento projekt není spolufinancován městy, ministerstevy, EU ani jinou organizací.

Template downloaded from FreeThemes4all.com
Design by Rizan Badalli